Sökning: "Peter Bjerhem"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Peter Bjerhem.

 1. 1. Är ni med på noterna?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Peter Rundblom Andersson; Oliver Bjerhem; [2014-06-27]
  Nyckelord :Kommunal externredovisning; God redovisnings sed; Tilläggsuppnysningar och noter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Höga kostnader av en transaktion, rimmar dåligt med deltagandet på en auktion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Oliver Bjerhem; Peter Rundblom Andersson; [2013-02-12]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Offentlig upphandling; Konkurrens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationer som läker - En studie om arbetssätt på hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Peter Bjerhem; [2013]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee minors; ways of working; methods; relations; sense of coherence;

  Sammanfattning : Abstrakt: Antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att man vid mottagandet av dessa barn måste se till att deras behov efterlevs, även på lång sikt. Det ställs i synnerhet krav på de boenden där de flesta av barnen hamnar efter att de får permanent uppehållstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Åsiktsartiklar på Aljazeera.net - en innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för romanska språk

  Författare :Peter Bjerhem; [2009-09-23]
  Nyckelord :arabiska massmedia; Al Jazeera;

  Sammanfattning : Studie av innehållet i politiska krönikor publicerade av den arabiska nyhetskanalen Al Jazeera under perioden 12 - 28 april 2008. Innehållsreferat och analys av tendensen. Teman: islam, terrorism, sekterism, Irak, USA, Israel, Palestina, Hamas, Fatah, arabisk nationalism.. LÄS MER