Sökning: "Peter Bovet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Bovet.

 1. 1. Att tänka annorlunda : Samtidens dynamiska lärandemiljöer utgår från ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Bovét; [2014]
  Nyckelord :adaptation; creativity; critical thinking; development; dynamic thinking; knowledge management; leadership; adaptivitet; dynamiskt tänkande; kreativitet; kritiskt tänkande; ledarskap; organisationer lärande; utmaningar.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka och belysa hur FM:s ledarskap uppfattar och beskriver FM:s lärandemiljö och samtida utmaningar. Studien avsåg även att genom sina fynd, visa på indikativa linjer kring hur ett ledarskap som främjar lärandemiljön och möter samtidens utmaningar kan förstås. LÄS MER

 2. 2. Svensk Krigarkultur – En samexisterande subkultur i Försvarsmakten?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Bovét; [2012]
  Nyckelord :Warrior; Culture; Ethics; Krigare; Kultur; Etik;

  Sammanfattning : The study seeks to clarify a cultural change in the armed forces (FM). The study is based on the hypothesis that repeated operations in war-like environment, where the FM sends professional combat units, develop a warrior culture. The empirical results indicate that there is an existing warrior culture at all three units surveyed. LÄS MER