Sökning: "Peter Caprioli"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Caprioli.

 1. 1. AMQP Standard Validation and Testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peter Caprioli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As large-scale applications (such as the Internet of Things) become more common, the need to scale applications over multiple physical servers in- creases. One way of doing so is by utilizing middleware, a technique that breaks down a larger application into specific parts that each can run inde- pendently. LÄS MER

 2. 2. Rekursiv SQL: Prestanda och begränsningar i Postgresql

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Peter Caprioli; Fabian Ström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rekursion inom SQL är ett relativt nytt begrepp som introducerades i standarden SQL:1999 eftersom man insåg att det fanns ett behov av att skriva mer kraftfulla frågor i SQL. De flesta som arbetar inom eller har kunskap om IT känner i stor utsträckning till SQL. LÄS MER