Sökning: "Peter De Neergaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter De Neergaard.

  1. 1. ”Vi vet mer än vi kan tala om” : En studie om tyst kunskap i yrkesutbildning till målare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Peter De Neergaard; [2011]
    Nyckelord :Tyst kunskap; praktiker; verbalisering;

    Sammanfattning : Ingången till ämnesvalet är att jag varit yrkesverksam som målare. Studiens syfte är att undersöka hur elever på gymnasieskolans målarprogram formulerar sig om och synliggör sin kunskap inom spacklingsarbete. LÄS MER