Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Humor i vården: ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av humor inom vården

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Peter Edman; [2021]
    Nyckelord :Litteraturstudie; humor; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Humor kan användas som verktyg inom vården, till exempel som ett verktyg för kommunikation mellan vårdpersonal och patient och för patientens stresshantering. Dock är det inte självklart hur detta görs. Syfte: Syftet är att belysa patienters erfarenheter av humor i vårdmötet. LÄS MER