Sökning: "Peter Ekdal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Ekdal.

  1. 1. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
    Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

    Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER