Sökning: "Peter Eldh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Eldh.

  1. 1. An evaluation of alveolar bone morphology in the anterior maxilla using CBCT - a clinical consideration in implant therapy

    Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Författare :Peter Eldh; Rasmus Ulvan; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund Syftet med denna studie var att utröna om det föreligger en korrelation mellan ansiktets vertikala höjd och alveolarutskottets morfologi. Ytterligare en frågeställning var om det föreligger en morfologisk dimensionsskillnad mellan könen. LÄS MER