Sökning: "Peter Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Peter Eriksson.

 1. 1. Utveckling av påbyggnadsskåp till pickup-bil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Peter Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Påbyggnadsskåp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Coachning som intervention för ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ studie av deltagarnas upplevelser

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Peter Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lyxvarumärkens identitetskris i digitaliseringen : En studie som skapar förståelse för hur varumärken hanterar olika logiker som samexisterar på marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Josefine Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; Varumärken; Institutionella logiker; Konkurrerande logiker;

  Sammanfattning : Titel: Lyxvarumärkens identitetskris i digitaliseringen: en studie som skapar förståelse för hur varumärken hanterar olika logiker som samexisterar på marknaden. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Milling accuracy improvement of a 6-axis industrial robot through dynamic analysis : From datasheet to improvement suggestions

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Peter Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Industrial robot; milling; 3D-printing; additive manufacturing; simulation; struc-tural analysis; dynamic modelling; accuracy improvement; configuration screen-ing; simulation automation; HyperWorks; Industrirobot; fräsning; 3D-printing; friformsframställning; simulation; strukturanalys; dynamisk modellering; förbättrad noggrannhet; kombinationsstudie; automatisk simulation; HyperWorks;

  Sammanfattning : The industrial robot is a flexible and cheap standard component that can becombined with a milling head to complete low accuracy milling tasks. Thefuture goal for researchers and industry is to increase the milling accuracy, suchthat it can be introduced to more high value added operations. LÄS MER

 5. 5. ”Skandinaviens mest bisarra kriminaldrama”: En kritisk diskursanalys av hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jessica Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Kim Wall; Peter Madsen; critical discourse analysis; podcast; gender constructions; media logic; sensationalism; Kim Wall; Peter Madsen; kritisk diskursanalys; podcast; genuskonstruktioner; medielogik; sensationalism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie granskar hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts. Mediebevakningen av fallet har kritiserats för att vara spekulativ och oetisk och det är inte bara relevant, utan av största vikt att utreda huruvida den nya medieformen podcast följer i gammelmedias fotspår. LÄS MER