Sökning: "Peter Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Peter Eriksson.

 1. 1. MOROT ELLER PISKA : Omställning till trebefälssystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrik Eriksson; Peter Olsson; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; NBO-officer; officer; specialistofficer; militärprofession och sensemaking meningsskapande.;

  Sammanfattning : Försvarsmakten beslutade i maj 2021 om att ett slutligt införande av trebefälssystem ska ske i och med årsskiftet 2022–2023. Beslutet grundar sig på ett tidigare beslut från 2008 avseende införande av ett flerbefälssystem. LÄS MER

 2. 2. FEM UTMANINGAR VID INFÖRANDET AV DIGITALA EXAMINATIONER : En kvalitativ studie om hur institutioner anpassat examinationsformer till följd av pandemin och distansundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Billström; Hans-Peter Eriksson; Adam Forngren; [2022]
  Nyckelord :Digitala examinationer; Distansundervisning; E-examinationer; Digital examination;

  Sammanfattning : The world is currently in the aftermath of the covid-19 pandemic where our lives and our society are slowly beginning to return to normal. Sweden, among many other countries, implemented regulations regarding social distancing, which had a huge impact among the institutions within Sweden's higher education system. LÄS MER

 3. 3. ”Vi är inte robotar, vi är människor” : En kvalitativ studie om polisers känsloarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melinda Jepson; Anni Roslund; [2022]
  Nyckelord :polismyndigheten; nyinstitutionell teori; känsloarbete; känslohantering; dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Det råder en ökning av skjutvapenvåld och ett allt råare klimat i samhället har vuxit fram där poliser allt oftare blir bemötta med hot samt låg tillit. Denna samhällsförändring väcker frågor kring hur och om det påverkar polisen dagliga arbete. LÄS MER

 4. 4. “Kan man hitta den där balansen och rida på den här distansvågen istället för att dränkas av den så kommer manatt må väldigt mycket bättre.” : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av distansarbetet under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vendela Engblom; Sandra Schmidt Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Telework; flexible work; self-leadership; COVID-19; work-life balance; Distansarbete; flexibelt arbete; självledarskap; Covid-19; arbets-privatliv balans;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i sociologi behandlar covid-19-pandemins påverkan på arbetsplatsen samt hur företagen anpassat sig till distansarbete. I den här kvalitativa studien var syftet att få en djupare förståelse för hur distansarbetet upplevts av medarbetarna på företaget. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat stannar : Uppfattningar om vad som påverkar besluten vid prehospitala hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Gulin Eriksson; Peter Backman; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest Heart arrest; decision making; experience; paramedic; resuscitation; Ambulanssjuksköterska; besluta; erfarenhet uppfattning; hjärtstopp; återupplivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp skördar årligen många liv. Goda kunskaper krävs för att identifiera hjärtstopp för att tidigt kunna inleda behandling. Sjuksköterskan behöver kärnkompetenser för att kunna identifiera problem och etiska dilemman genom ett personcentrarat förhållningssätt. LÄS MER