Sökning: "Peter Glas"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Peter Glas.

 1. 1. Tillsammans tar vi ett glas vin : Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Susanne Bergqvist; Peter Höglander; [2020]
  Nyckelord :Socialpedagogik; gemenskap; roller; alkohol; transaktioner; äldre och pension;

  Sammanfattning : Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. LÄS MER

 2. 2. Problem och förbättringsåtgärder för termisk komfort och energi på en glasbyggnad i Gävle – en fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johan Käck Nauclér; Peter Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; energy consumption; glass building; IDA-ICE; simulations; Termisk komfort; energianvändning; glasbyggnad; IDA-ICE; simulering;

  Sammanfattning : Det byggdes många byggnader med fasader av glas under 90-talet. Arkitekterna ville med detta framhäva en design som var luftig, ljus, genomskinlig och som hade god tillgång till naturligt dagsljus. Dock finns problem med dessa byggnader eftersom de ofta har hög energianvändning och dålig termisk komfort. LÄS MER

 3. 3. Tekniska fel i handboll : Analys av svensk och dansk herr-elithandboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Peter Glas; [2017]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka om tekniska fel har potentiell påverkan på framgång i handboll. Studiens frågeställningar var (1) Hur ser ett eventuellt samband ut mellan ett lags antal tekniska fel under en säsong och dess slutplacering i serietabellen? och (2) Vilken inverkan har ett lags aeroba förmåga på dess antal tekniska fel? Metod För att kunna besvara studiens frågeställning så delades studien upp i två delar. LÄS MER

 4. 4. "Det är på det hela taget ett förbannadt språk vi ha" : En analys av språk och stil i Hjalmar Söderbergs romaner i jämförelse med Peter Cassirers analys av Historietter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Marie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; stilanalys; Förvillelser; Martin Bircks ungdom; Doktor Glas; Historietter;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar ett urval stildrag och språkaspekter i tre av Hjalmar Söderbergs fyra romaner: Förvillelser (1895), Martin Bircks ungdom (1901) och Doktor Glas (1905) och relatera resultatet till Peter Cassirers motsvarande analys av stilen och språket i novellsamlingen Historietter (Cassirer 1970). Undersökningen är av stilistisk karaktär och studerar huruvida texter i olika genrer av en och samme författare kan skilja sig, eller visa sig överensstämma, med den övriga produktionen. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering genom ombyggnad : Med hjälp av VIP-Energy

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jeton Aliu; Ledia Youkhanis; [2013]
  Nyckelord :energy efficiency; heat loss; u-value; climate shell; energieffektivisering; värmeförluster; u-värde; klimatskal;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Värmex AB där vi har haft Anders Ericsson som handledare, och Peter Hansson (Sweco) som handledare från skolan, Kungliga tekniska högskolan i Haninge.Idag är energianvändningen i flerbostadshus en stor fråga att ta itu med, och för varje byggnadsprojekt skall en energideklaration som visar mängd köpt energi göras. LÄS MER