Sökning: "Peter Grant"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Grant.

 1. 1. Osäkerhet vid utlåning till kommersiella fastigheter : Hur hanterar och minimerar bankerna riskerna och osäkerheterna vid utlåning till kommersiella fastigheter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anders Bergström; Simon Svensson; [2019]
  Nyckelord :Värdering; utlåning; kommersiella fastigheter; fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Abstract Student thesis in Business Administration, Karlstad Business School, Real Estate Management Bachelor thesis, Spring 2019 Supervisor: Peter Samuelsson Authors: Anders Bergström and Simon Svensson Title: Uncertainty in lending to commercial properties – How do the banks handle and minimize the risks and uncertainties when lending to commercial properties? Introduction and problem statement: Valuation and lending to commercial properties are associated with risks and uncertainties. Since the banks base their lending on the basis of valuation, incorrect values are risky for the banks as well as for macroeconomics at large. LÄS MER

 2. 2. The right to health and right to intellectual property in the EU. Analysis of the internal and external policies.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beata Faracik; [2002]
  Nyckelord :Human Rights Law and Intellectual Property Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is very common nowadays to speak of an ''information society'' in which control of information or information based knowledge has replaced control over matter as an ultimate source of economic power. The intellectual creations protected through patents, trade marks, copyrights etc constitute often a huge part of the companies' intangible assets. LÄS MER