Sökning: "Peter Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Peter Hansen.

 1. 1. Sediment Transport and Erosion in Viskan River, South Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Siyuan Wang; [2022]
  Nyckelord :HEC-RAS; cross section; erosion; sediment transport; deposition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis study presents the results of sediment transport analysis along Viskan, located in south Sweden. The main processes cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to observed eroded locations, and finally comparison of different transport functions how they influence the results. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrotationens påverkan i praktiken : En studie om upplevelsen av arbetsrotation på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Henrik Håkansson; Peter Lundberg Müller-Hansen; [2019]
  Nyckelord :Work rotation; motivation; learning; flexibility; work environment; Arbetsrotation; Flexibilitet; Motivation; Lärande; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av arbetsrotation ur ett medarbetarperspektivrespektive ett ledningsperspektiv och sedan göra en jämförelse mellan dessa. Undersökningenhar skett på ett lager som använder sig av arbetsrotation dagligen.Teorin grundas i tre olika modeller. LÄS MER

 3. 3. Aspiring for Added Value with Energy Efficient Building Renovation : REN2017 – a method for component-based selection and evaluation of building refurbishment options

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johannes Leo; Peter Hansen; [2017]
  Nyckelord :Building refurbishment retrofit; Energy saving; Refurbishment via environmental rating tools; Added values; CCE; CSR; Post-occupancy-evaluation building assessment;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop and propose a heuristic prescriptive method, REN2017, for identifying and evaluating component-based refurbishment options from an energy-economic and added value standpoint; and to evaluate the method in terms of its usefulness in a real life scenario.  This study uses an abductive single-case study approach with threads of action research encompassing primary data, from the study object and two reference objects, of on-site inspections, unstructured interviews with professionals and staff surveys. LÄS MER

 4. 4. Forecasting Swedish Stock Market Volatility and Value-at-Risk: A Comparison of EWMA and GARCH Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; [2017]
  Nyckelord :volatility forecasting; VaR; GARCH; model confidence set; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this study we compare different volatility models on their ability to forecast one day ahead volatility and value-at-risk (VaR). We compare five different GARCH specifications: GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, EGARCH and APARCH, as well as EWMA, each paired with six different conditional distributions. LÄS MER

 5. 5. Establishing a suitable middleware based on reconstruction and repeating patterns

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Peter Johansson; Jesper Hansen; [2016]
  Nyckelord :Distributed systems; Middleware; XFS; Inter-process communication; JSON; Pipes; Reconstruction; UML; Patterns;

  Sammanfattning : I distribuerade system, kommunicerar komponenter genom att skicka meddelanden till varan- dra och mellanprogramvara överlappar integrationen mellan olika applikationer. Syftet var att undersöka och analysera olika designmönster till en mellanprogramvara som hanterar kommunikationen i en en-till-många relation och som kan användas i en XFS baserad programvara samt identifiera eventuella problem som uppkom under utvecklingsprocessen. LÄS MER