Sökning: "Peter Heinemann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Heinemann.

  1. 1. Mobbning : en undersökning om antimobbningsarbete

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Alexandra Fast; [2012]
    Nyckelord :Bullying; anti-bullying program; Friends; Olweus; school-bullying; Mobbning; Antimobbningsprogram; Friends; Olweus; skolmobbning;

    Sammanfattning : Detta examensarbete belyser hur svenska skolor arbetar mot mobbning. Mobbning är ett stort problem som orsakar stor oro bland skolbarn. 1969 ville läkaren Peter-Paul Heinemann uppmärksamma mobbning då han upptäckte att många barn blev mobbade och att vuxna inte brydde sig. LÄS MER