Sökning: "Peter Hultin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Hultin.

 1. 1. Nyttomaximering och flyktinginvandring : En idékritik av Peter Singers utilitaristiska perspektiv på flyktinginvandring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilhelm Hultin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka handlingsalternativ som Peter Singers variant av utilitarism skulle förespråka gällande flyktinginvandring. Det framgår att enligt Singers teori bör flyktingar i regel bli beviljade asyl. LÄS MER

 2. 2. Användandet av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft : en studie av planeringsstödet för vindkraft 2007-2010 med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Peter Hultin; [2012]
  Nyckelord :ELC ; landskapskonvention; medverkan; brukarmedverkan; medborgardialog; landskapsanalys; vindkraft; översiktlig planering; perception;

  Sammanfattning : I januari 2011 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen och förband sig därigenom att med sitt rättssystem och sin administration leva upp till dess värden. Konventionen trädde i kraft den 1:a maj 2011 i Sverige. LÄS MER