Sökning: "Peter Huttu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Huttu.

 1. 1. Kassaregister : Kan det förhindra bokföringsbrott?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Peter Huttu; Annie He; [2010]
  Nyckelord :kassaregisterlagen; kontanthandel; ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Den internationella brottsligheten är idag världsomfattande. Den svarta sektorn har länge bidragit till en snedvriden konkurrens i kontantbranschen. Seriösa näringsidkare riskerar att konkurreras ut från kontantbranscher av fuskande aktörer vilket försämrar konkurrensen i samhället. LÄS MER

 2. 2. Carnegie : En fallstudie om ett bolag i kris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Peter Huttu; Peter Franzén; [2009]
  Nyckelord :carnegie; Årsredovisning; kris; nyckeltal; finansinspektionen;

  Sammanfattning : Redan under hösten 2007 började den finansiella oron sprida sig på finansmarknaden. Detta medförde att den finansiella sektorn fick svårare att finansiera sin verksamhet. Under krisperioden fick staten gå in med likviditetsstöd för att rädda bolaget Carnegie & Co. LÄS MER