Sökning: "Peter Igelström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Igelström.

 1. 1. Historiografi och paradigm i forskningen om kalla kriget : En komparativ analys av diplomatihistoria och internationella relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Peter Igelström; [2009]
  Nyckelord :Cold war; historiography; paradigms; diplomatic history; international relations theory; Kalla kriget; historiografi; paradigm; diplomatihistoria; internationella relationer;

  Sammanfattning : Adopting a socio-cultural approach to the study of cold war historiography, this master’s degree essay is a comparative study of the two main disciplinary fields of cold war scholarship, diplomatic history and international relations theory (IR). The study applies the theory of scientific development formulated by Thomas Kuhn and the concept of paradigm on the field of cold war research. LÄS MER

 2. 2. Biblioteket, byggnaden och rummet. En studie av meningsproduktion och identiteter i Motala bibliotek och Linköpings stifts- och landsbibliotek

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Peter Igelström; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER