Sökning: "Peter Isberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Isberg.

 1. 1. Det osynliga är uppenbart : En kvalitativ metasyntes med fokus på grupphandledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Peter Brink; [2014]
  Nyckelord :group supervision; caring science; meta synthesis; professionalism;

  Sammanfattning : Det livslånga lärandet har stor betydelse för framtidens sjukvård. Dessvärre reagerar sjukvården alltför långsamt på denna förändring. Möjligen kan en kombination av grupphandledning och vårdvetenskap vara rätt medicin. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter bakom grön marknadsföring : en studie av två branscher

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Peter Björklund; Johan Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nivå: C-uppsats i MarknadsföringLärosäte: Institutionen för företagsekonomi vid Umeå UniversitetFörfattare: Peter Björklund 840831-8510, Johan Gustavsson [email protected], [email protected] LÄS MER

 3. 3. En trekant? - En kvalitativ studie om medias eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Robert Isberg; Carina Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Ungdom; Kvinnlighet; Sexualitet; Manlighet; Intima relationer; Media;

  Sammanfattning : En trekant?– En kvalitativ studie om medias eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet. Högskolan i Halmstad. LÄS MER