Sökning: "Peter Jälmbratt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Jälmbratt.

  1. 1. Ska vi checka in? Följsamheten till checklistan för säker kirurgi.

    Magister-uppsats,

    Författare :Max Gall; Peter Jälmbratt; [2020-06-25]
    Nyckelord :Checklista; Strukturerad Kommunikation; Kommunikation; Följsamhet; Teamarbete; Operationssal;

    Sammanfattning : Background: Lack of communication is a contributing factor to mistakes in nursing. Working in the operating room requires teamwork and consist of many different professions. To provide safe care there are different tools for communication, for instance, the safe surgical checklist. LÄS MER