Sökning: "Peter Jarlvik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Peter Jarlvik.

 1. 1. Med sikte på upplösningen : en jämförande studie av fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes ”The Fall of the House of Usher”

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Peter Jarlvik; [2021]
  Nyckelord :Edgar Allan Poe; stil; stilistik; översättarstilar; nyöversättning; enhetskrav; författartrohet; källtexttrohet; normalisering; upprepning; hopning; besjälning; personifikation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes novell ”The Fall of the House of Usher” (1839) ur ett stilistiskt perspektiv. Målet med undersökningen är dels att se hur källtexttrogen respektive översättning är, dels att beskriva de olika översättarstilarna. LÄS MER

 2. 2. Med kraften i bilderna - Om att översätta bildspråk i Thomas Ligottis In a Foreign Town, In a Foreign Land

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Peter Jarlvik; [2020]
  Nyckelord :Thomas Ligotti; Skräcklitteratur; Skräck; Amerikanska skräckromaner; weird; bildspråk; besjälning; verfremdungseffekt; främmandegöring; adekvansinriktad strategi; sensu stricto; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör den andra delen i ett tvådelat magisterarbete och bygger på en översättning av 6000 ord ur den amerikanske skräckförfattaren Thomas Ligottis sammanhängande novellsamling In a Foreign Town, In a Foreign Land. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från Hellspong & Ledins (1997) modell för textanalys men som också baseras på litteraturvetenskapliga begrepp ur framförallt Holmberg & Ohlsson (1999). LÄS MER

 3. 3. “Unmoreable unlessable unworseable evermost almost void”: Word-(re)formation in Samuel Beckett’s Worstward Ho

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Peter Jarlvik; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Les éléments du fantastique chez Emmanuel Carrère

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Franska

  Författare :Peter Jarlvik; [2016]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER