Sökning: "Peter Jensen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Jensen.

 1. 1. VD-ersättningar i svenska noterade bolag : Ålderns påverkan på form av ersättning med fokus på rörlig ersättning samt pension

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Askmark; Peter Holmbom; [2013]
  Nyckelord :VD-ersättningar; Pension; Informationsassymetri; Principal-Agent teori; VD- Ålder;

  Sammanfattning : Vi presenterar i denna uppsats en undersökning av ersättningsformer till VD:ar i svenska publika bolag under perioden 2001-2010. Detta sker då det funnits en debatt som kretsat kring VD:ars ersättningar vilket dock inte lett till mer förståelse för hur ersättningarna sätts. LÄS MER

 2. 2. Ledningsplats : val av ledningsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Peter Jensen; [2010]
  Nyckelord :Command; squad; basic abilities; foundations of battle; Ledningsplats; grupp; grundläggande förmågor; stridens grunder;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge läsaren en förklaring till varför två stridande förband inom Försvarsmakten (FM) nyttjar olika indelning på gruppnivå. Uppsatsen skall dessutom redovisa fördelar och nackdelar som förekommer med respektive indelning. LÄS MER

 3. 3. LEAN I BYGGBRANSCHEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Peter Jensen; [2010]
  Nyckelord :lean; lean construction; lean production; lean thinking; peab; toyota production system tps ; waste; kaizen; just-in-time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the globalised world there is a keen competition market prevailing, which request higher demands on the entrepreneurs within the building sector. Research shows that 30-35 % of the production costs on the building sites is waste, which means non-profit value for the costumer. LÄS MER