Sökning: "Peter Jeppsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Peter Jeppsson.

 1. 1. Hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Peter Almqvist; Maja Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :hälsoekonomi; hälsoekonomisk utvärdering; medicinteknik; intressentteori; statliga regleringar;

  Sammanfattning : Syfte: Att bidra med en förklaring till hur företag i sina relationer till omgivande intressenter påverkas av statliga regleringar. Metod: Studien är baserad på sekundärdata i form av bland annat branschorganisations- och myndighetsrapporter och vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Sjöbefäl : Till sjöss eller på land?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Sami Jeppsson; Peter Eklund; [2012]
  Nyckelord :Arbetssituation; Sjötid; Sjöbefäl; Befordring;

  Sammanfattning : Det har florerat olika rykten som säger att sjöbefälen endast arbetar i ett fåtal år efter att de avlagt sin examen.  För att undersöka om det fanns någon substans i detta valde vi att göra en undersökning där vi följde upp personer från tre olika sjökaptensklasser. LÄS MER

 3. 3. Korrektion och imitation som mätverktyg för diagnos av PT-nivå : Kan man korrigera eller imitera en grammatisk struktur som man inte kan producera i fri skriftlig produktion?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Peter Hagelberg; Maria Alfredsson; Marie Jeppsson; [2009]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; imitation; korrektion; skriftlig produktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether a L2 learner could correct or imitate structures of the language that they could not produce in written production defined by processability theori levels.The Informants had Arabic as their mother tongue. LÄS MER

 4. 4. Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jonas Jonsson; Peter Fornander; [2006]
  Nyckelord :Missbruk; psykisk ohälsa; samverkan; psykiatri; socialtjänst;

  Sammanfattning : ABSTRACTVäxjö universitetInstitutionen för pedagogikPedagogik med inriktning mot ungdoms –och missbrukarvård, C- uppsats 10 pTitel Samverkan. Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.Eng. Titel Co-operation. LÄS MER

 5. 5. Bankbranschen – Den nya konkurrenssituationen utifrån bransch- och kundperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Jeppsson; Andreas Paulson; Per Ullmar; [2005]
  Nyckelord :bankbranschen; kundlojalitet; nischbanker; omställningskostnader; trögrörlighet; uppstickarbanker; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att, utifrån ett branschperspektiv och ett kundperspektiv, finna orsaker till varför de traditionella bankerna lyckas behålla sin dominerande ställning trots konkurrensen från uppstickarbankerna. Vi ämnar även visa vilka kundtyper som tjänar mest på ett aktivt val av bank. LÄS MER