Sökning: "Peter Kåreklint"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Kåreklint.

 1. 1. LOOPS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM En studie ur ett infrastrukturperspektiv

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Kåreklint; [2021-04-12]
  Nyckelord :Learning Management System; infrastruktur; upplevelse; utveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Development of a Learning management system is part of a design process thatconsists of a vision, an operational image and a specification where each supplierof an LMS must analyze a unique design situation. The development of LoopsLMS is a process where different methods have been used. LÄS MER

 2. 2. Två lärares erfarenheter av införandet och användningen av IPads på individuella gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Peter Kåreklint; [2015-11-10]
  Nyckelord :IPad; specialpedagogik; gymnasiesärskola; fenomenologi; tpack;

  Sammanfattning : This study focuses on how, when new technology was introduced, it developed and changed learning. The study was undertaken on teachers, assistents and learners in a special school. LÄS MER