Sökning: "Peter Kjörnsberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Kjörnsberg.

 1. 1. Avdrag för ingående mervärdesskatt vid ond tro

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Peter Kjörnsberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effekterna av ökad reglering på revisorsprofessionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Tberh Issak; Peter Kjörnsberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste decenniernas revisionsskandaler har skadat det höga förtroendet för revisionsbranschen och orsakat att politiker skapat striktare reglering för revisionen, både i omvärlden och i Sverige. Ytterligare forskning behövs om de nya regleringarnas effekter. LÄS MER