Sökning: "Peter Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Peter Larsson.

 1. 1. Vad de borde få veta : Emokognition i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Peter Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats argumenterar för att skönlitteratur påverkar sina läsares tanke- och känsloliv, särskilt i en samhällskontext. Genom en närläsning av svenskämnets kursplan på gymnasiet, och i synnerhet dess uttryckliga formuleringar kring ämnets syfte, konstateras att skönlitteraturen anses kunna frambringa personlig förändring och förståelse av omvärlden hos dess unga läsare. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Basel Al-Kayed; Peter Larsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; egenvård; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 ökar globalt. DMT2 har olika riskfaktorer som kan leda till sjukdomen såsom övervikt, rökning och ärftlighet. LÄS MER

 3. 3. DAYLIGHT as an architectural and atmospheric quality in Swedish domestic housing

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :Light; housing; space; apartment; perception; experience; Sweden;

  Sammanfattning : In the real experience of a space, light and space are inseparable. Light describes the space, it’s shape and structure, as well as the space and its material tells about the nature of light. LÄS MER

 4. 4. Genusstudie av tre kemiböcker för grundskolans senare del

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Peter Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Civilreligiösa krigare? Angående amerikansk civilreligion inom USA:s militära verksamhet och dess påverkan på amerikanska soldater. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tove Larsson; [2019]
  Nyckelord :civilreligion; föreställningar; identitet; litteraturöversikt; militär verksamhet; social identitetsteori; social verklighet; soldater;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt den amerikanska civilreligionen visar sig inom den amerikanska militären och hur den kan inverka på eventuella föreställningar om och påverka identiteten hos de amerikanska soldaterna. Studien genomförs med hjälp av en litteraturöversikt och dess material består av vetenskapliga artiklar. LÄS MER