Sökning: "Peter Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Peter Lindqvist.

 1. 1. Wind of Change - En fallstudie av Telenors resa med agil arbetsmetodik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Lindqvist; Andreas Marttila Gaard; Linus Landegren; Peter Barrelid; [2021]
  Nyckelord :Strategy; Structure; Agile; Culture; Adhocracy; Divisionalized; Dynamic capabilities; Change Management Performance Measurement; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Wind of change - A case study of Telenor's journey with agile working methods Seminar Date: 2021-01-14 Course: FEKH19, Business Administration: Degree Project in Strategic Management, 15 credits Authors: Alexander Lindqvist, Andreas Marttila Gaard, Linus Landegren & Peter Barrelid Supervisor: Devrim Göktepe-Hultén Keywords: Strategy, Structure, Agile, Culture, Adhocracy, Divisionalized, Dynamic capabilities, Change Management & Performance Measurement Purpose: The aim of the study is to investigate factors that can affect the connection between corporate strategy and organizational structure. The focus is on performance measurement, dynamic capabilities, corporate culture and the role of middle managers in adapting to and creating strategic goals. LÄS MER

 2. 2. FACEBOOK – HÄR SNACKAR VI POLITIK - En jämförande studie av riksdagspartiernas användning av Facebook i valrörelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Blomdahl; Elias Källén; Peter Lindqvist; [2020-06-25]
  Nyckelord :Facebook; politisk kommunikation; riksdagsval; sociala medier; valkampanj;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur svenska politiska partier har använt sig av Facebook under de två senaste riksdagsvalen för att kommunicera med mottagarna.Teori: Studier i politisk kommunikation på sociala medier, nätverkslogik och dagordningsteorinMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: 1085 inlägg som riksdagspartierna publicerade på Facebook under månaden innan riksdagsvalen 2014 och 2018Resultat: Undersökningen visade att riksdagspartierna har förändrat sin kommunikation på Facebook i flera avseenden mellan valrörelserna 2014 och 2018. LÄS MER

 3. 3. Skolans arbete med extra anpassningar : Ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Nilsson; John Ericson; Filip Giselsson; [2020]
  Nyckelord :Adhocrati; byråkrati; extra anpassningar; inkludering; likvärdig utbildning; specialpedagogik; Skrtic´s organisationsteori;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 infördes extra anpassningar i Skollagen (2010:800). Med det ålades skolan krav på tidiga stödinsatser då en elev riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i ett eller flera skolämnen. LÄS MER

 4. 4. "Si Flora se imaginaba a Peter como Snusmumriken, la moto sería su armónica". : Un análisis de la traducción de los culturemas suecos al español en la novela Descansa en paz.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Olivia Taiba; [2017]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; John Ajvide Lindqvist; extranjerización; domesticación; culturemas; traducción; estrategias de traducción;

  Sammanfattning : El objetivo del presente estudio es analizar las estrategias utilizadas en la traducción española de la novela sueca Descansa en paz, escrita por John Ajvide Lindqvist y traducida al español por Gemma Pecharromán. Nuestro propósito ha sido indagar sobre cuál es la estrategia más empleada entre las estrategias de la categorización de Svane (2002). LÄS MER

 5. 5. Effekten av resistent stärkelse på HbA1c hos människor med typ 2 diabetes mellitus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Peter Enocson; Mikael Seroka; [2016-06-15]
  Nyckelord :Resistent stärkelse; RS2; HbA1c; diabetes mellitus; Resistant starch;

  Sammanfattning : Title: The effect of resistant starch on HbA1c in humans with type 2 diabetes mellitusAuthors: Peter Enocson och Mikael SerokaSupervisor: Frode SlindeExaminer: Helen LindqvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 6, 2016Background: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) makes it difficult for the body to metabolize glucose, which is manifested with a high HbA1c- level. An increase in the HbA1c-level translates to a higher risk of developing disease-related complications. LÄS MER