Sökning: "Peter Ludvigsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Ludvigsson.

 1. 1. Patienters upplevelse av delaktighet i samband med antipsykotisk medicinering : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marika Holmström; Peter Ludvigsson; [2022]
  Nyckelord :Patients; Antipsychotic agents; Experiences; Participation; Patienter; Antipsykotisk medicinering; Upplevelser; Erfarenheter; Delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att antipsykotisk medicinering är en förutsättning för att upprätthålla hälsa och en god funktionsnivå hos patienter med psykossjukdom. Samtidigt är det vanligt att patienter slutar medicinera. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en vårdavdelning inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Hittenkofer; Peter Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Experiences; Dying; Emergency care; Palliativ vård; Upplevelser; Döende; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en vårdform som skall förbättra eller upprätthålla livskvalitet för döende patienter och dess närstående. I stora delar av världen finns ingen tillgång till specialiserad palliativ vård, men kraven ökar för att det skall erkännas som en mänsklig rättighet. LÄS MER

 3. 3. Värdering vid tvångsinlösen efter icke-kontanta bud

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mikael Tikas; Gabriel von Malmborg; [2008]
  Nyckelord :Squeeze; Freeze out; Compulsory redemption;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to investigate the legal practice of valuation in arbitration board proceedings concerning freeze-outs after non-cash take-over bids. We find that the most important method for valuing the shares offered in exchange for the shares of a target company is to take the volume-weighted average of the quoted prices of the shares offered in exchange during the acceptance period of the take-over bid. LÄS MER