Sökning: "Peter Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Peter Möller.

 1. 1. Avskaffandet av den svenska fastighetsskatten - En estimering av reformens påverkan på bostadspriserna genom synthetic control method

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Peter Möller; Jacob Sandequist; [2020-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the removal of the national property tax in Sweden 2008 and its impact on housing prices in the country. The study also aims to examine the time aspect of the potential impact of the reform. A quantitative synthetic control method is used to analyze the impact over time. LÄS MER

 2. 2. De som formar våra tankar : En granskning av den Ryska Oktoberrevolutionen 1917 i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Möller; [2019]
  Nyckelord :Saklighet; allsidighet; fakta; läromedel; Oktoberrevolutionen; Ryska Revolutionen;

  Sammanfattning : I Läroplanen (2011) kan vi läsa att undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig. Läromedlen har enligt Skolverket (2006) en viktigt roll i svensk undervisning. LÄS MER

 3. 3. Fasadens betydelse för staden - en uppsats om hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning om byggda miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Möller; Peter Olsson; [2018-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitalization of Supply Chains : A case study of value adds by digitalizing the supply chain

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :AXEL HERMANSSON; PETER SYLVÉN MÖLLER; [2016]
  Nyckelord :Digitalization; supply chain; information and communication technology; drivers; value adds; automatization; information flow; reliability;

  Sammanfattning : Technology has been developing over the last decades and the phenomenon of digitalization is becoming a reality for all industries. For supply chain managers, it is becoming a necessity to use the new technology to create interoperable systems that can increase responsiveness, transparency and cost efficiency of their supply chains, in order to meet the more demanding customer expectations and business environments. LÄS MER

 5. 5. Vertical Farming : An agricultural revolution on the rise

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Peter Möller Voss; [2013]
  Nyckelord :Vertical; farm; skyfarming; urban; agriculture;

  Sammanfattning : Vertical farming in urban environments has sprung out of a need to find alternatives to common practice in industrial agriculture. The way in which industrial agriculture is being conducted today has a wide spread negative impact on the environment as well as being economically inefficient in a number of ways. LÄS MER