Sökning: "Peter Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Peter Möller.

 1. 1. Fasadens betydelse för staden - en uppsats om hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning om byggda miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Möller; Peter Olsson; [2018-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. FinTech Start-up

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Linus Adolfsson; Eric Bonfre; Henrik Ivarsson; Felix Lissåker; Gustav Malmberg; Peter Möller; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digitalization of Supply Chains : A case study of value adds by digitalizing the supply chain

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :AXEL HERMANSSON; PETER SYLVÉN MÖLLER; [2016]
  Nyckelord :Digitalization; supply chain; information and communication technology; drivers; value adds; automatization; information flow; reliability;

  Sammanfattning : Technology has been developing over the last decades and the phenomenon of digitalization is becoming a reality for all industries. For supply chain managers, it is becoming a necessity to use the new technology to create interoperable systems that can increase responsiveness, transparency and cost efficiency of their supply chains, in order to meet the more demanding customer expectations and business environments. LÄS MER

 4. 4. Katalytisk framställning av biogas

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Erik Möller; Lukas Dahlgren; Sandra Jonsson; Linnea Jörgner; Felix Larsson; Peter Tran; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En omfattande miljöpåverkan till följd av användandet av fossila bränslen har letttill ett behov av alternativa energikällor som inte bidrar till en ökad växthuseffekt.Biogas har potential att produceras som ett koldioxidneutralt bränsle. LÄS MER

 5. 5. Vertical Farming : An agricultural revolution on the rise

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Peter Möller Voss; [2013]
  Nyckelord :Vertical; farm; skyfarming; urban; agriculture;

  Sammanfattning : Vertical farming in urban environments has sprung out of a need to find alternatives to common practice in industrial agriculture. The way in which industrial agriculture is being conducted today has a wide spread negative impact on the environment as well as being economically inefficient in a number of ways. LÄS MER