Sökning: "Peter Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Peter Magnusson.

 1. 1. Bankernas riskhantering av bolån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Magnusson; André Tarring; Marina Opacak; [2019]
  Nyckelord :Risk; bank; riskhantering; COSO; bolån; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Bankernas riskhantering av Bolån Seminariedatum: 17 januari 2019 Kurs: FEKH69, Kandidatkurs i redovisning, 15 Högskolepoäng Författare: André Tarring, Andreas Magnusson, Marina Opacak Handledare: Peter W. Jönsson Fem nyckelord: Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur vissa utvalda banker arbetar med riskhantering och styrning kopplat till bolån och kreditgivning. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutstudenters förhållningssätt till samband mellan funktionsnedsättning och långvarig ryggsmärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Adam Stenman; Peter Magnusson; [2017]
  Nyckelord :HC-PAIRS; Physical Therapy; Persistent Spinal Pain; Therapeutic Alliance; Physical Therapy Program; HC-PAIRS; Fysioterapi; Långvarig Ländryggssmärta; Terapeutisk Allians; Fysioterapeutprogrammet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med långvarig ländryggssmärta upplever ofta funktionsnedsättning, utan att där finns en tydlig koppling till vävnadsskada. Funktionsnedsättning kan delvis vara skapad av vården, av att patienter har fått kontraproduktiva råd av vårdgivare. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs skyddande änglar i Bibeln? En analys av 'malach' i Daniel 6:22 och 'angelos' i Apostlagärningarna 12:7-11

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Magnusson; [2016-11-15]
  Nyckelord :angel; guardian angel; Daniel; Peter; book of Daniel; Acts of the Apostles; angelos; malach;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the authors of Daniel 6 and Acts of the Apostles 12 describe the ‘guardian angels’ in the stories. All though ‘guardian angel’ is not a term that is used by the authors and editors of the Bible, the Bible contains many stories where angels seem to intervene and rescue people. LÄS MER

 4. 4. Less is more? : Sambandet mellan kapitalskatt och likviditet på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Peter Edlund; Niclas Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Capital gain tax; Liquidity; Turnover ratio; Relative spread; Kapitalskatt; Likviditet; Omsättningshastighet; Relativ spread;

  Sammanfattning : Background and problem:The capital gain tax was introduced in Sweden as late as 1991. Previous studies has shown that capital gain tax can explain differences in investors behaviour that can lead to trading changes and a lock-in effect on the stock market, which directly affects the liquidity of stocks. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning och utvärdering av det balanserade styrkortet : Är balanserat styrkort ett värdeskapande och strategiskt instrument inom den kommunala verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Peter Magnusson; Malin Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Financial Management; Balanced Scorecard; monitoring; evaluation; management strategy; human resources strategy; balanced scorecard; public activities.; Ekonomistyrning; balanserat styrkort; uppföljning; utvärdering; personalstrategi; offentligverksamhet.;

  Sammanfattning : The need to steer economic development has always been great and asmanagement model has the balanced scorecard has been popular since the mid-1990s, mainly in the private sector but also in the municipal sector. Theintroduction of the balanced scorecard has been primarily to organizations to seemore than economic dimensions. LÄS MER