Sökning: "Peter Mair"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Mair.

 1. 1. Regionaliseringen av Sverige : En avpolitiserad debatt?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Jonathan Persson; [2012]
  Nyckelord :Idéanalys; Regionalisering; Avpolitisering; Politiska partier;

  Sammanfattning : Regionalization has become a catchphrase in European countries during the last twenty years with the establishment of the European Union. An ideational development has occurred during time towards emphasing more politicially powerful regions with the idea of new regionalism. LÄS MER

 2. 2. Politiska sekreterare i svenska kommuner: en överlevnadsstrategi för kartellpartier?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Djurfeldt; [2010]
  Nyckelord :kartellteorin; politiska sekreterare; partier; kommuner; Social Sciences;

  Sammanfattning : A common feature within political debate is the decline of parties as organizations. Political theorists have in general, without proper empirical investigation, embraced the idea of the freezing of party systems and of the catch-all party model as the end point of party development. LÄS MER

 3. 3. Det ligger nåt i vad vi säger : Om kommunikation och lärande i två små (kultur)organisationer.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christopher Mair; Charlotta Nordström; [2006]
  Nyckelord :small; organisations; communication; learning; arts; culture; management; KKE; organisationsteori; lärande; konst; kultur; ekonomi; KKE; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet lärande i organisationer med avseende på små organisationer.Vårt syfte är: att bidra med en ökad förståelse för hur lärandet påverkas av den interna kommunikationen i små organisationer. LÄS MER