Sökning: "Peter Markus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Peter Markus.

 1. 1. Data är det nya guldet - men vad är riskerna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Skagerholm; Markus Anderberg; Johanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Data collection; Perceived risk; Consumer impact; Big Data; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Data är det nya guldet - men vad är riskerna? Seminariedatum: 2022-01-13 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Markus Anderberg, Johanna Sandberg och Alexandra Skagerholm Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Datainsamling, Upplevd risk, Konsumentpåverkan, Big data, Marknadsföring. Forskningsfråga: Vad påverkar konsumenters upplevda risk till företags datainsamling? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter upplever risk vid företags datainsamling och på så sätt bidra till den befintliga forskningen som finns inom datainsamling och risk. LÄS MER

 2. 2. Governance och dess påverkan på investerares riskexponering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Markus Gustafsson; Marcus Wannberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Governance and its impact on investors’ risk exposureLevel: Bachelor thesis in Business AdministrationAuthor: Marcus Wannberg and Markus GustafssonSupervisor: Peter LindbergDate: May, 2021 Aim: ―Investigate whether a portfolios negative asymmetric risk, from an investors perspective, is influenced by positive screening based on dynamic SRI, based on the ESG-factor governanceMethod: Construction of a hypothetical portfolio consisting of stocks, based on dynamic SRI and positive screening based on the ESG-factor Governance. Financial backtracking measures how the portfolio performed regarding asymmetric beta values, provided it was implemented during a historical period of time. LÄS MER

 3. 3. Vikten av en stark varumärkesindentitet inom en förändrad barbransch : En fallstudie på tre utvalda barer i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Peter Strömberg; Markus Klaesson; [2017]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; barer; servicebransch.;

  Sammanfattning : The aim with this study was to obtain an increased understanding of how bars work with their Brand Identity. A theory called Service Brand Identity stood as a framework for this study, based on all five dimensions. LÄS MER

 4. 4. Design and development of a prototype mobile geographic information system for real-time collection and storage of traffic accident data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Peter Markus; [2016]
  Nyckelord :Web-GIS; Open Source; STRADA; LBS; Android; Geomatics; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today, Swedish police authorities nationwide collect data of traffic accidents. The information is stored in a national database managed by the Swedish Transport Agency and is an important resource in the process of analysing and improving road safety. LÄS MER

 5. 5. Vad gör idrottsläraren för de lågpresterande eleverna? : En intervjustudie av gymnasielärares motivationsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Markus Drews; Peter Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Idrott och Hälsa; Gymnasiet; Motivation; Lågpresterande elever; självbestämmandeteorin; KASAM;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar elevers motivation till ämnet idrott och hälsa i gymnasiet. Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet motiverar de lågpresterande eleverna och de elever som riskerar att få betyget F i idrott och hälsa. LÄS MER