Sökning: "Peter Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Peter Martinsson.

 1. 1. Norrland - Vad finns det där förutom kyla och mygg? : En fallstudie ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv av TV-serienRebecka Martinsson

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Peter Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Norrland; Kiruna; Rebecka Martinsson; Åsa Larsson; Ida Engvoll; kritisk diskursanalys; intern orientalism; urban norm;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur Norrland och norrlänningar skildras i TV-serien Rebecka Martinsson, samt om Norrland skildras från ett inifrån- eller utifrånperspektiv. Metoden som använts är fallstudie och data har insamlats genom egna observationer med Faircloughs tredimensionella analysmodell som teoretisk ram. LÄS MER

 2. 2. Sociala Medier : en ny marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marina Gustafsson; Sandra Martinsson; [2012]
  Nyckelord :Sociala Medier turistföretag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Peter Hellman, Senior Adviser på Hellman & Partners. Uppsatsen avser att visa att med hjälp av sociala medier som marknadsföringsverktyg kan företag interagera med kunden på ett nytt revolutionerande sätt. LÄS MER

 3. 3. Det digitala konstverket ”Eve”

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Peter Martinsson; [2005]
  Nyckelord :2d; 3d; 3d-animation; 3d-film; Animera ; Animation ; Cel-shading; Datorgrafik; Digital konst; Eve; Film; Grafik ; Konst; Konstverk; Kortfilm; Ljussättning; Maya; Mocap; Modellering; Motion capture; Rendering; Tecknat; Texturering; Toon; Toonshade;

  Sammanfattning : Ambitionen och målet med mitt projekt var att visualisera delar av en berättelse med hjälp av den senaste datortekniken. Detta tog sin form av en 3d-animation. Målet var inte att producera en färdig kortfilm utan att arbeta med utvalda delar. LÄS MER

 4. 4. 3D-visualisering till Eve

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Marc Nicander; Katarina Tilholm; Thomas Svärd; [2005]
  Nyckelord :3d; 3d-animation; 3d-film; Animering; Cartoon; Cellshading; Datorgrafik; Grafik; Maya; Medieteknik; Modellering; TomCat;

  Sammanfattning : Vi har under tio veckor producerat en del av Peter Martinssons film Eve. Vi har stått bakom en stor del av den tekniska biten. Vi har inte deltagit något i idéarbetet och idén bakom filmen, däremot har vi påverkat det visuella resultatet genom att göra stora delar av bakgrundsmaterialet. LÄS MER

 5. 5. Det digitala konstverket "Crystal"

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Peter Martinsson; [2004]
  Nyckelord :3d; 3d-animation; 3d-film; animation; Crystal; datorgrafik; digitalkonst; film; grafik; konst; konstverk; lightwave; modellering; rendering; texturering;

  Sammanfattning : Ambitionen med mitt arbete var att skapa en vacker och intressant 3d-animation med den senaste datortekniken. Animationen bygger på redan befintliga skisser, idéer och material som jag har skapat de senaste två åren och ville avsluta i mitt kandidatarbete. LÄS MER