Sökning: "Peter McDonald"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter McDonald.

 1. 1. Developing a Digital Management System for iOS Devices - Using an Agile Development Method

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Peter Söderbaum; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal for every McDonald’s restaurant is to deliver quality, service and cleanlinessto all customers at every visit. To succeed with this the restaurants dependsvery much on the shift managers responsible for the daily operations. LÄS MER

 2. 2. Intern logistikgenomgång av nuvarande tillverkningsorganisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

  Författare :Peter Sandberg; Peter McDonald; [2002]
  Nyckelord :Volvo Aero; Produktionskontroll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER