Sökning: "Peter No"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Peter No.

 1. 1. ANANASODLING I SVERIGE PÅ 1700- OCH 1800-TALET En studie av odlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Birgitta Persson; [2020-10-28]
  Nyckelord :Ananas; Ananasodling; Ananaskast; Garvarbark; Peter Lundberg; Anders Lundström; Axel Pihl; Daniel Muller; Pineapple cultivation;

  Sammanfattning : In the 18th century a pineapple craze was spreading through Europe pushing the boundaries of horticulture to its edge in hope to be the first to successfully grow this precious fruit. It was the Dutch who found success first, much thanks to their use of tanner’s bark. But England wasn’t far behind. LÄS MER

 2. 2. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Preprocessing method comparison and model tuning for natural language data

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Peter Tempfli; [2020]
  Nyckelord :Natural language processing; sentiment analysis; machine learning;

  Sammanfattning : Twitter and other microblogging services are a valuable source for almost real-time marketing, public opinion and brand-related consumer information mining. As such, collection and analysis of user-generated natural language content is in the focus of research regarding automated sentiment analysis. LÄS MER

 4. 4. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER

 5. 5. Under varje sten växer ensamheten :

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christine Bergkvist Björklund; [2020]
  Nyckelord :Litteratur; skönlitteratur; prosa; relationsroman;

  Sammanfattning : Året är 1995. Det handlar om Eva. Hennes sambo Thomas har lämnat henne, tagit sin trasiga väska och flyttat ihop med Anita. Systern Maria bor i London och har ingen lust att vända tillbaka till barndomens by, ingen lust att hantera moderns död eller Evas ensamhet. LÄS MER