Sökning: "Peter Rydén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter Rydén.

 1. 1. Kan man tänka på ett annat sätt? : En kvalitativ studie om patienters upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joakim Bergdahl; Johan Ulfsparre; [2012]
  Nyckelord :Mentaliseringsbaserad terapi; borderline; upplevelser;

  Sammanfattning : Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har under de senaste åren fått stor genomslagskraft i Sverige och flera MBT-behandlingar har upprättats i landet. Mentalisering innebär förmågan att förstå sig själv utifrån känslor, intentioner och tankar. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om minnen : en studie av tre sätt att berätta om sin barndom i en bilderbok

  Magister-uppsats, Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Eva Karin Karlsson; [2010]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; historia; bilderböcker; Ann-Madeleine Gelotte; Inger Rydén; Barbro Sedwall; barndomsberättelser; miljöskildringar; karaktärsbeskrivningar; berättarteknik; minne; historiesyn;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen jämförs hur tre bilderboksförfattare skildrar sin barndom. Deras användning av miljöskildringar, karaktärer och berättarteknik undersöks. Författarnas motiv för att berätta om sin barndom, deras syn på historia och deras inställning till att skriva för små barn har också studerats. LÄS MER

 3. 3. Hur tron finner ankarfäste. Pastorers informationssökande i sin andliga tjänst

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Peter Rydén; [2008]
  Nyckelord :kristendom; religion; pastorer; kognitiv auktoritet; informationsbehov; informationssökning;

  Sammanfattning : This Master’s thesis concerns the information behaviour of pastors in nonconformist churches (especially new evangelical and Baptist church communions) in Sweden in their spiritual service to the local parish. The thesis also looks into how the information flow functions in the pastors’ context and why the information need appears as it does. LÄS MER