Sökning: "Peter Settling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Settling.

 1. 1. Rätten till liv - om ickemänskliga djurs rätt till liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/IMER

  Författare :Robert Olsson; [2008]
  Nyckelord :djur; rättigheter; ickemänskliga; Nussbaum; Singer; djurskyddslag; liv; rätt; utilitarism; Gålmark;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar särskiljningen mellan mänskliga och ickemänskliga djur i rättighetshänseende. Mitt syfte är att utifrån en värdegrund baserat i mänskliga rättigheter och frågeställningarna ”Kan en särskiljning mellan mänskliga och ickemänskliga djur berättigas i rättighetshänseende?” och ”Varför förnekas ickemänskliga djur rätten till liv?” ifrågasätta varför rätten till liv förnekas ickemänskliga djur. LÄS MER

 2. 2. Managerial Attitudes in Multinational Companies in Brazil : - a comparative study

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Ivia De Souza Dos Anjos; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Different attitudes in different countries and kinds of culture? The general idea of this work is to find out if multinational organizations preserve their way of dealing with their personnel in Brazil as they do in their home countries. Culture is a subject of high importance inside most organizations now days. LÄS MER