Sökning: "Peter Staflin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Staflin.

 1. 1. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peter Staflin; [2016]
  Nyckelord :offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet; strandkant; kajpromenad; grönstruktur; husbåt; söder Mälarstrand;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad vid vattnet och strandkanterna är betydande för stadens identitet. Sedan bilismens expansion i Stockholm har strandkanterna förändrats till trafikleder och parkeringsplatser som fragmenterar staden. LÄS MER

 2. 2. Årstaparkens framtid : en studie av förtätning i östra Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peter Staflin; [2011]
  Nyckelord :Uppsala; Årsta; Förtätning; Grönstruktur; Miljonprogrammet; Kevin Lynch; Jan Gehl;

  Sammanfattning : Denna studie berör förtätning av ett redan bebyggt område i Uppsala och hur förtätning påverkar förhållandet till befintliga grönområden.Befolkningsprognoserna för Uppsala kommun tyder på en tillväxt med drygt 2000 invånare per år fram till 2030. Med den tillväxten krävs fler bostäder inom staden. LÄS MER