Sökning: "Peter Swe"

Visar resultat 1 - 5 av 2009 uppsatser innehållade orden Peter Swe.

 1. 1. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 2. 2. Landskapsförändringar över tid : en analys av markanvändning och skogsutveckling i Skrylleområdet i Skåne under de senaste århundradena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Zhang; [2021]
  Nyckelord :Skrylle; markanvändning; förändring; skogsareal; skogstyper; skogsutbredning; barrskog; lövskog;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka landskapsförändring och skogsutveckling under de senaste århundraden kring Skrylle naturreservat som är beläget mellan Södra Sandby och Dalby i Lunds kommun. Hur det har sett ut, vad har förändrats samt varför, är frågor som behandlas i undersökningen. LÄS MER

 3. 3. ANANASODLING I SVERIGE PÅ 1700- OCH 1800-TALET En studie av odlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Birgitta Persson; [2020-10-28]
  Nyckelord :Ananas; Ananasodling; Ananaskast; Garvarbark; Peter Lundberg; Anders Lundström; Axel Pihl; Daniel Muller; Pineapple cultivation;

  Sammanfattning : In the 18th century a pineapple craze was spreading through Europe pushing the boundaries of horticulture to its edge in hope to be the first to successfully grow this precious fruit. It was the Dutch who found success first, much thanks to their use of tanner’s bark. But England wasn’t far behind. LÄS MER

 4. 4. Sömn och studieprestation i matematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Peter Ryberg; Philip Peste; [2020-09-14]
  Nyckelord :Sömn; sömnlängd; sömnkvalitet; stress; studieprestation; poängnivå; matematik; problemlösning.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker i vilken utsträckning gymnasieelevers sömnvanor påverkar deras stu-dieprestation i ämnet matematik. Studieprestation mäts som poängnivån eleverna uppnådde på det senaste provet i matematik de skrivit. Sömnvanor beskrivs som sömnlängd, sömnkvalitet, stress inför läggdags och internetanvändning nattetid. LÄS MER

 5. 5. Överkompensera, anpassa eller förändra dig!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Lundqvist; [2020-08-05]
  Nyckelord :Manliga normer; mens; normalisering; self determination theory;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion-idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Peter KorpAntal sidor: 51Termin/år: VT 2020Nyckelord: Manliga normer, mens, normalisering, self determination theory.... LÄS MER