Sökning: "Peter TÖrnquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter TÖrnquist.

  1. 1. Kommunicera rätt! : En studie om kommunikation mellan systemutvecklare med kundkontakt och kund

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

    Författare :Oskar Hanson; Peter Johansson; [2002]
    Nyckelord :Kommunikation; Shannon; Cybernetik; Systemutvecklare; Kund; Kundkontakt;

    Sammanfattning : Titel: Kommunicera rätt! ? En studie om kommunikation mellan systemutvecklare med kundkontakt och kund. Författare: Peter Johansson Oskar Hanson Handledare: Johanna Törnquist Examinator: Guohua Bai Problemområde: Anledningen till detta examensarbete är att problem som kan uppstå vid systemutvecklingsprojekt vanligtvis har sin grund i kommunikationen mellan systemutvecklare med kundkontakt och dess kunder. LÄS MER