Sökning: "Peter TÖrnquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter TÖrnquist.

 1. 1. Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ÅSA PALM; ANTON RATHSMAN; PETER TÖRNQUIST; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunicera rätt! : En studie om kommunikation mellan systemutvecklare med kundkontakt och kund

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Oskar Hanson; Peter Johansson; [2002]
  Nyckelord :Kommunikation; Shannon; Cybernetik; Systemutvecklare; Kund; Kundkontakt;

  Sammanfattning : Titel: Kommunicera rätt! ? En studie om kommunikation mellan systemutvecklare med kundkontakt och kund. Författare: Peter Johansson Oskar Hanson Handledare: Johanna Törnquist Examinator: Guohua Bai Problemområde: Anledningen till detta examensarbete är att problem som kan uppstå vid systemutvecklingsprojekt vanligtvis har sin grund i kommunikationen mellan systemutvecklare med kundkontakt och dess kunder. LÄS MER