Sökning: "Peter Thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Peter Thomas.

 1. 1. Civilreligiösa krigare? Angående amerikansk civilreligion inom USA:s militära verksamhet och dess påverkan på amerikanska soldater. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tove Larsson; [2019]
  Nyckelord :civilreligion; föreställningar; identitet; litteraturöversikt; militär verksamhet; social identitetsteori; social verklighet; soldater;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt den amerikanska civilreligionen visar sig inom den amerikanska militären och hur den kan inverka på eventuella föreställningar om och påverka identiteten hos de amerikanska soldaterna. Studien genomförs med hjälp av en litteraturöversikt och dess material består av vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Den subjektiva upplevelsen av rätten till hälsa i Malmö stad: En fenomenologisk studie om depressiva patienters upplevelse av primärvården i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Angelina Rodriguez Karlsson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; primärvården; depression; rätten till hälsa; livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur depressiva vårdtagare upplever primärvården i Malmö stad i relation till rätten till hälsa. Detta har realiserats genom en kvalitativ intervjustudie inkluderat sju personers subjektiva upplevelser, som också utgör en del av deras livsvärld. LÄS MER

 3. 3. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 4. 4. Peter Halldorfs spiritualitet som den speglas i hans egna böcker : Utveckling, influenser och förändring

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Björne Erixon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a historical investigation of the Christian spirituality of a Swedish Pentecostal author, pastor and Retreat leader, Peter Halldorf. His books from 1984 to 2019 were investigated, using three categories; doctrines (beliefs), practices and affections. LÄS MER

 5. 5. “Fuck it, sorry boys, jag mår skit” : En intervjustudie av unga killars vänskapsrelationer och samtal om känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Kronberg; Anton Vikström; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; vänskapsrelationer; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljuset mot unga killars känsloliv och behov av emotionella samtal, samt hur detta präglas av manlighetsnormer. Tidigare forskning har visat att unga killars vänskapsrelationer påverkas av maskulinitetsnormer vilket begränsar killars känslouttryck och förmåga att prata om känslor. LÄS MER