Sökning: "Peter sturesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peter sturesson.

 1. 1. Sambandet mellan universitetsstudenters skärmtid, sömn och upplevd stress : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anel Hatic; Peter Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Stress; sleep disturbance; screen time; smartphone; KSQ; PSS-10; university students; Stress; sömnbesvär; skärmtid; smarttelefon; KSQ; PSS-10; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans dokumentation av smärtskattning och smärtlindring avseende bröstsmärtor i den prehospitala sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Anders Sjölander; Peter Sturesson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från vision till verklighet - ett arbete om kommunikation och förmedling av vision och mål i en geografiskt spridd organisation.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Bjurman; Fredrik Sturesson; Peter Berg; [2006]
  Nyckelord :vision; mål; uppfattning; förståelse; förmedling; kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : De kanske största och mest komplexa frågorna som människan har ställt sig rör hennes existens. Det ligger i människans natur att ifrågasätta sin omgivning och söka mening med livet. På samma sätt ställer sig människor ute på olika företag samma frågor och söker efter meningen med deras arbete. LÄS MER