Sökning: "Peters"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Peters.

 1. 1. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 2. 2. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 3. 3. A SIMULATION WITH FINITE ELEMENTS TO MODEL STEEL SHEET SLITTING : A Master Thesis in Engineering Physics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Adam Ahlgren Peters; [2019]
  Nyckelord :Finite element Method; steel; steel shearing; high performance steels; Finita Element Metoden; FEM; stål; stålklippning; höghållfasta stål; industriell ståltillverkning; spaltning;

  Sammanfattning : A steel slitting process is simulated using FEM (Finite Element Method) in order to see potential defects along the edge in a steel sheet after it has been cut. The model's results were compared to microscope images of the steel sheet in order to verify accuracy. LÄS MER

 4. 4. The Socialization and Cultivation of Children in Economic Elite Families in Recife : An Investigation of Family Educational Strategies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Henry Leonard Peters; [2019]
  Nyckelord :Educational Strategies; Economic Elite; Brazil;

  Sammanfattning : Brazil is a country with great social disparities, in which most often those who are poor stay poor, and those who are rich stay rich. While literature on the former is extensive, the lifestyles of the latter is a highly understudied research area. LÄS MER

 5. 5. Stressar du eller påverkas du av andras stress? : En kvalitativ studie om att öka försåelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Larsson; Kevin Peters; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade faktorer; stress; ledare; medarbetare; hållbart ledarskap; förebyggande åtgärder; LMX-teori; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Stressar du, eller blir du påverkad av andras stress? En kvalitativ studie som ökar förståelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.   Nivå: C-uppsats i företagsekonomi   Författare: Kevin Peters och David Larsson   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap med inriktning mot LMX-teorin kan hantera stress hos anställda inom Försvarsmakten. LÄS MER