Sökning: "Peterson Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peterson Hammar.

  1. 1. Kyrkan som subjekt i KG Hammars syn på arbetet för fred.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Thage G. Peterson; [2016]
    Nyckelord :Hammar Fred Kyrka;

    Sammanfattning : .... LÄS MER