Sökning: "Petra Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Petra Andersson.

 1. 1. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Electoral Systems on Women’s Political Representation : A Quantitative Study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid CNC-svarvar : En fallstudie på Willo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isac Gladh; Aron Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Lean; 5S; SMED; Icke-värdeskapande aktiviteter; Ställtid; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Titel: Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid CNC-svarvar Kurs: Ämnesfördjupanade arbete i logistik, 2FE25E, VT 2019 Författare: Aron Lindahl & Isac Gladh. Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Willo upplever att deras arbete vid DECO-maskinerna inte utnyttjas till fullo i nuläget. LÄS MER

 5. 5. Hur bristande affärssystem och inforamtion leder till icke-värdeskapande aktiviteter : En fall studie på Atea Logistics AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Alros; Emil Sutarzewicz; Mikael Alvesved; [2019]
  Nyckelord :Icke-värdeskapande aktiviteter; Process; Godsidentifiering; Affärssystem; Informationsflöde;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik 2FE25E Författare: Martin Alros, Emil Sutarzewicz, Mikael Alvesved Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Ett företag med en bra logistik och välfungerande IT-system har värdefulla konkurrensfördelar. Detta är livsviktigt i en sådan konkurrensutsatt miljö som Atea Logistics AB verkar inom. LÄS MER