Sökning: "Petra Cavic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Cavic.

  1. 1. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
    Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

    Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER