Sökning: "Petra Cederblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Cederblad.

  1. 1. Samarbeten mellan modeföretag och designers : - ett sätt att stärka varumärket?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Petra Cederblad; Clara Collin; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Marknadsföring; design; varumärke;

    Sammanfattning : .... LÄS MER