Sökning: "Petra Dahlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Dahlen.

  1. 1. Slopandet av revisionsplikten

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lars Dahlén; Petra Ström; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER