Sökning: "Petra Eliasen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petra Eliasen.

 1. 1. Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad. - en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petra Stale Eliasen; Martha Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Hindrande faktorer för önskad viktnedgång : Varför är det så svårt att bli lätt?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Lisette Fredriksson; Petra Eliasen; Pija Lavås; [2012]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hindrande faktor; viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund. Övervikt och dess negativa följder har blivit alltmer uppmärksammade de senaste hundra åren då prevalensen framförallt i västvärlden har ökat kraftigt till följd av den automa- tiserade vardagen och tillgången på mat med högt näringsinnehåll. Problemformulering. LÄS MER