Sökning: "Petra Engelin Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Engelin Johansson.

  1. 1. Barnboken. Hur används den i förskolan?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Petra Engelin Johansson; Lisbeth Wangvald; [2009]
    Nyckelord :barnbok; lärande; pedagoger; bilderböcker;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Vi är intresserade av hur pedagogerna använder sig av barnboken påförskolan. Därför vill vi höra hur ett antal pedagoger menar att de använder sig av barnboken isin verksamhet. LÄS MER