Sökning: "Petra Fredlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Fredlund.

  1. 1. Stegvis förändring för demokratisering i Kina-en möjlighet?

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Petra Fredlund; [2009]
    Nyckelord :China politics; democratization; Polyarchy theory; MDP-society;

    Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the situation for democracy in China. The study raises two main questions. They are as follows: Are there obstacles to a democratization process in China? and Are there openings when it comes to a gradual change for democratization in China?   The theoretical framework consists of Robert A. LÄS MER