Sökning: "Petra Hall Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Hall Hansson.

  1. 1. Klimatförändirngen i mediernas spotlight- eller? : En kvantitativ innehållsanalys av klimatförändringsrapportering i svenska tidningar

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Amanda Lindahl; Petra Hall Hansson; [2019]
    Nyckelord :Climate Change coverage; Dagens Nyheter; Aftonbladet; quantitative content analysis; agenda-setting theory; framing theory; news factors; Klimatförändringsrapportering; Dagens Nyheter; Aftonbladet; kvantitativ innehållsanalys; dagordningsteorin; gestaltningsteorin; nyhetsfaktorer;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur klimatförändringsrapporteringen ser ut i svenska tidningar under 2018 och 2019. Specifikt studeras Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet och studien identifierar vilka teman inom klimatförändringsrapporteringen som syns på dagordningen samt hur rapporteringen vinklas. LÄS MER