Sökning: "Petra Lundberg Bouquelon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petra Lundberg Bouquelon.

 1. 1. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 2. 2. Hatar du också matte? : Essä om matematik, konst och motivation med utgångspunkt i ett pragmatistiskt bildningsbegrepp

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2012]
  Nyckelord :Mathematics; didactics; art learning processes; pragmatism; Bildung; teachers education; creativity; improvisation; esthetic learning processes.; Matematik; didaktik; estetiska lärprocesser; konst; lärande; lärarutbildningen; bildning; pragmatism; kreativitet; improvisation.;

  Sammanfattning : Denna essä kan läsas som en reflektion över tre års arbete med och utveckling av estetiska lärprocesser på lärarutbildningen. Även om exemplen är hämtade från matematikdidaktiken rör sig diskussionen huvudsakligen på en mer generell nivå än detta specifika ämne. LÄS MER